NÁŠ PŘÍBĚH

Firma Veetee s.r.o. vznikla štěpením společnosti VITRUM Praha s.r.o. v roce 2011. Mezi její aktiva patří zejména areál ve Stříbrné Skalici, který nese jméno Veetee Business Park.

V roce 1998 se společnost VITRUM Praha, jejímž předmětem podnikání byla od založení v roce 1995 distribuce laboratorního vybavení, přestěhovala z Prahy 4 do Stříbrné Skalice. Původní prostory ke svému podnikání získala pronájmem v budově Obecního úřadu na adrese Sázavská 323, kde byly umístěny kanceláře a sklad. Postupný růst tržeb přinesl nutnost rozšíření skladovacích ploch a společnost si tak od roku 2001 pronajala sklad v bývalém teletníku v areálu Zemědělského družstva.

V roce 2003 se Zemědělské družstvo dostalo do konkursu a nabídla se možnost celý areál koupit. V následujících letech jsme postupně odkupovali od různých vlastníků související pozemky a položili tím základ areálu tak, jak je viděn ke dnešnímu dni.  V roce 2004 jsme se rozhodli postavit administrativní budovu, do které se přestěhovaly v roce 2005 kanceláře firmy. Tímto rokem začala kompletní přeměna areálu nejen opravou a stavbou nových budov, ale také opravou komunikací a revitalizací ostatních ploch. 

V roce 2011 jednali majitelé společností VITRUM Praha a VITRUM Rožnov o prodeji podílu v obou společnostech firmě VWR International, globálnímu distributoru laboratorního vybavení se sídlem v USA. Předmětem akvizice byla distribuce laboratorního vybavení na tuzemském trhu. Proto po dohodě obou stran došlo k odštěpení exportu laboratorního skla do nově vzniklé společnosti VTR Glass s.r.o. a podobně k odštěpení nemovitého majetku do nově vzniklé společnosti Veetee s.r.o. 

V následujících letech byly průběžně opravovány další původní zemědělské budovy, ve kterých našly svůj domov firmy Glassco CZ, Neofyt, VTR Glass a Vistex Medical.  

Změnu architektonické koncepce v areálu přinesl rok 2016, kdy byla postaven zbrusu nový výrobně skladovací komplex pro společnost VWR pro výrobu kitů pro klinické studie. Design budov z ocelových konstrukcí a sednvičových panelů určuje výrazně novou tvář areálu, k jehož rozvoji dochází i v následujících letech.